Hedalen ungdomslag

E-post: bodil@hedalen.no

Hedalen ungdomslag er et livskraftig lag med en rekke aktivitetstilbud. Målet vårt er ...
  • Her kan du lese lagets vedtekter.

Teatergruppa
Teatergruppa har som mål å sette opp to teaterstykker i året, 17. - mai og 4. dag jul. Det er en gammel tradisjon her med teater disse kveldene. I tillegg samarbeider vi med skolen om både utstyr, oppsetninger og arrangementer.


Fra Domedag i Skreppbrøtin, 2013. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnekafeen
Barnekafeen er en møteplass for foresatte med barn i alderen 0
–6 år. Vi møtes på Nordre Lokalet, og møtene annonseres på startsida til www.hedalen.no.

Bygdekino
Ungdomslaget arrangerer bygdekino på lokalet, mandager ca. en gang i måneden. Dette annonseres på hedalen.no og med plakater.

Utleie
Kontakt Geir Øverby (940 33 635) hvis du ønsker å leie Lokalet, bord/stoler, mobilt amfi og/eller lyd/lys.

 

Medlemsskap
Barn: kr 150,-
Voksen: kr 250,-
Familie: kr 600,-
Betales til Hedalen Ungdomslag, kontonummer: 6185 05 70018
Ved familiemedlemskap, vennligst noter i meldingsfeltet hvilke familiemedlemmer det innbefatter.

Grasrotandel

Org.nr: 99 38 104 28 så støtter du HUL og Nordre lokalet.
 

Følg Hedalen ungdomslag på facebook.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no