Redaktør: Arne Heimestøl, redaksjonen@hedalen.no, 915 13 528. Fotograf: Arne G. Perlestenbakken, 61 34 95 34

Sist oppdatert: 09.12.2019 18:58


punkt

Bedrifter/tjenester

punkt

Lag og foreninger

punkt

Reise- og friluftsliv

punkt

Kirke og kristenliv

punkt

Transport

punkt

Veger

punkt

Offentlig informasjon

punkt

Turregister

punkt

Hus, hytte, tomt

punkt

Bygdekinoen

punkt

Det historiske hjørnet

punkt

Dødsfall i bygda

punkt

Diverse

punkt

17. mai-komité

punkt

Om Stiftelsen hedalen.no

punkt

Sikkerhet

punkt

Priser for tjenester på Hedalen.no


Hedalen stavkirke
Foto: Erik Solhjell

  HIL
 

punkt

Sør-Aurdal kommune

punkt

Frivilligsentralen

punkt

Oppland fylke

punkt

Bagn.no

punkt

Reinli.no

punkt

Begnadalen.no


Foto: Idefri.no

For dem som har e-postkonto på Hedalen.no.

Klikk på hvert bilde nedenfor for å se større versjon.

Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Erik Solhjell
Foto: Erik Solhjell
Foto: Erik Solhjell
Foto: Erik Solhjell
Foto: Erik Solhjell
Foto: Erik Solhjell
 

Oppslagsoversikt 2000-2019

Toppbilder 2000–2019


Med Google sitt avanserte søk kan du lett finne eldre oppslag. Husk å søke på nettsted/domene www.hedalen.no.


Desember

Bildeglimt fra lysfest og julemarked lørdag 7.12.


Avslutning på idrettsskolen

Onsdag 4. desember var det nissedisco som avslutning på idrettskolen. Dette var for alle barn mellom 0-19 år.  Dj Dennis sto for lyd og lys!
 


Skiløypa fra Jevnlismyra

Løypa ble kjørt opp søndag kveld. Parkeringsplassen er brøyta. God skitur!


Førjulskonsert

TEKST: EMMY BAKKOM
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Onsdag var det i regi av Den kulturelle spaserstokken, førjulskonsert på Hedalsheimen.


Grip roret, kommunestyrerepre-sentanter!

MAGNE RUUD
Økonomiplanen for 20-23 er lagt ut på kommunens heimeside. Det er mye god informasjon å lese om nåsituasjonen og mulige endringer framover i planperioden. Slik sett er tekstdelen av budsjettet ei grei orientering til beslutningstakerne.

Det samme kan ikke sies om tallmaterialet.

Dette gjør alkohol med kroppen din

Helsedirektoratet: Har du opplevd at de rundt deg drikker for mye i julen? Da er du ikke alene.

Julemesse med godt resultat

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ERIK SOLHJELL OG ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Nettoinntekten på julemessen til Hedalen misjonsforening lørdag 30. november ble 80 000 kroner.

Salto

Det blir Salto på Kroken torsdag 12.12. kl 17.30. Grøtfest for ute- og innegruppa.

Visste du at du kan gi en blind person synet tilbake?

Ordføreren og rådmannen svarer

ARNE HEIMESTØL
Etter det Hedalen.no erfarer, er det en del frustrasjon blant politikere over budsjettprosessen kommunen er inne i. Med bakgrunn i rådmannens forslag til økonomiplan 2020–2023 og behandling av denne i formannskapet 26.11. har Hedalen.no stilt en rekke spørsmål.


En kommune med muligheter for alle

MANGHILD HUSEBY BOLSTAD, GRUPPELEDER, HØYRE OG OLAV KRISTIAN HUSEBY, VARAORDFØRER, HØYRE 

Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er generalistkommuneprinsippet. Prinsippet innebærer at alle kommuner i Norge har ansvar for de samme oppgavene. Alle innbyggere i Norge skal få like gode tjenester uansett hvilken kommune de bor i. 


Uttalelse fra FAU Begnadalen skole

Foreldregruppa ved Begnadalen skole og Begnadalen barnehage hadde et godt og konstruktivt møte mandag kveld i Begnadalen Samfunnshus. Mange spørsmål dukket opp, og vi er i prosess for å finne best fremgangsmåte for å fremme felles sak.

Med vennlig hilsen
Kristian Grimsrud Strøm
Leder FAU Begnadalen skole


Å tenke med både hodet og hjertet

SOLVEIG LIE
Tilsvar til Oddvin Sørbøens innlegg 3.12.2019. Sørbøen peker på mange problemstillinger angående økonomien i Sør-Aurdal. Det er det mange meninger om. Og slik bør det også være!


Hva vil Begnadalen?

HANS ALLERGOTH – LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Dagene etter formannskapets flertall for nedleggelse av Begnadalen skole har vært travle. Det har vært mange henvendelser fra Begnadalens beboere til bygdeutvalget.


Utvidet informasjon

Formannskapets innstilling – Økonomiplan 2020–2023 er nå lagt ut. Nederst til venstre finnes menyvalget "Åpne data". Her gis det utvidet informasjon i forhold til det som formannskapet fikk da de behandlet samme sak.


Hvor går veien videre i Sør Aurdal?

ODDVIN SØRBØEN, 1. VARA SØR-AURDAL SENTERPARTI

Jeg er så heldig å få et innhopp i kommunestyret i Sør Aurdal en periode, da en av de faste representantene våre har tatt personlig ansvar for det vi virkelig trenger her i kommunen; flere innbyggere. Som første vara for Senterpartiet er jeg en av de utvalgte til å bestemme vår økonomiske kurs de neste fire årene. Veldig interessant, uhyre komplisert.


Med Statsteatret til Pakistan

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDE OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Nå nærmer vi oss slutten, men ennå var det meir, syng vi i Hedalsvisa hans Edvard Elsrud.


Høg lånegjeld

"Valdres": Kvar sør-aurdøl har ei gjeld på 93 000 kroner. Sør-Aurdal når ei lånegjeld 271,8 millionar.


Ukenytt

TOM LIUM, REKTOR VED HEDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Ukenytt kan brukes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående skole og i voksenopplæringen.


Juleverksted

TEKST: ODDBJØRG BRENDEN HANSEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Hedalen kunst og husflidslag arrangerte tirsdag juleverksted på skolen for 1. til 7. klasse. 31 forventningsfulle barn møtte opp og ble delt inn i tre grupper.


Når krybben er tom, bites hestene

TINE ADDE HANSEBAKKEN, GRUPPELEDER I SØR-AURDAL AP

Slik kan det føles i Sør-Aurdal om dagen, etter at vi er presentert et forslag på økonomiplan for 2020–2023. Det er mange lovpålagte tjenester som kommunen skal levere, og ingen ønsker å miste det de har.


Vikarbehov ved skolen!

TOM LIUM
Hedalen barne—og ungdomsskole har kompetente medarbeidere med høy arbeidsmoral og omsorgsansvar. Men, vi er også mennesker som av og til ikke er arbeidsføre.

Det å motta melding kl. 0800 om morgenen om sykdom , når elevene venter på sin lærer, igangsetter en «lokal leteaksjon» etter en egnet kompetent person som kan møte i løpet av 30 minutter.


Nær folk

ANNE MATHEA DIGENE OG ARSTEIN LI

Har vi forstått rådmannens arbeidsbeskrivelse riktig, er det rådmannens jobb å blant annet komme med råd og forslag om kommunens økonomi, virksomhet og utvikling. Disse rådene skal være faglige og politisk nøytrale. Til syvende og sist skal avgjørelsene tas i kommunestyret.

Begna bruk

søker ny økonomisjef med høyt faglig nivå, innsikt i produksjonsøkonomi og gode gjennomførings- og samarbeidsevner. Søknadsfrist: Snarest

Været

Bagn byggsenter
Hedalen.no