E-post: redaksjonen@hedalen.no

Sist oppdatert: 09.12.2016 06:47

punkt

Stavkirkejubileet

punkt

Bedrifter/tjenester

punkt

Reise- og friluftsliv

punkt

Transport

punkt

Turregister

punkt

Offentlig informasjon

punkt

Kirke og kristenliv

punkt

Hus, hytte, tomt

punkt

Lag og foreninger

punkt

Dødsfall i bygda

punkt

Diverse

punkt

Det historiske hjørnet

punkt

Om Stiftelsen hedalen.no

punkt

Bygdekinoen

punkt

Priser for tjenester på Hedalen.no
Fra Vassfaret
Foto
: Henrik L'orange

 

Hedalen idrettslag

 

punkt

Sør-Aurdal kommune

punkt

Frivilligsentralen

punkt

Oppland fylke

punkt

Valdres.no

punkt

Bagn.no

punkt

Reinli.no

punkt

Begnadalen.no


 


For dem som har e-postkonto på Hedalen.no.

Klikk på hvert bilde nedenfor for å se større versjon.

Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Foto
Arne G. Perlestenbakken
Solnedgang ved Strøen
Foto: Sigrid Haugen
Fra Vassfaret
Foto: Henrik L'orange
Fra Vassfaret
Foto: Henrik L'orange
Foto: Sigrid Haugen
Foto: Sigrid Haugen
Foto: Sigrid Haugen
Foto: Sigrid Haugen

Oppslagsoversikt 2000-2016

Toppbilder 2000-2016


Med Google sitt avanserte søk kan du lett finne eldre oppslag. Husk å søke på nettsted/domene www.hedalen.no.


Desember

Hedalsmålet – del 1

 

Dialektene er i endring. Det har de strengt tatt alltid vært, men nå mer enn før.


Frp presiserer

 

Viser til ditt avsnitt: "Opposisjonen (KrF, Høyre, Tverrpolisk kommuneliste og Frp) hadde utarbeidet et forslag til vedtak. Dette ble lagt fram av Harald Liodden. I løpet av debatten ble det klart at Høyre, Tverrpolitisk kommuneliste og FrP støttet et omforent forslag i stedet."
Jeg syns det er beklagelig at du legger inn i ditt innlegg at vi støttet et forslag til vedtak!! Vi fikk oversendt et forslag fra Liodden på morgenen men vi støttet ikke det forslaget er sannheten i dette tilfellet. Riktige fakta er viktig, synes jeg. Line Sandli


 

Grunnlov og demokrati på Ildjarnstad skole


På Ildjarnstad skole lærte vi om da Grunnloven ble vedtatt i Norge. Begge deler begynner å bli noen år siden. Særlig Grunnloven. Da ble “demokratiet” innført – og det gjaldt gudskjelov for hele landet og for alle.


 

Budsjettdebatt med hoved-vekt på hallsaken


Debatten var lang, hallen blir stor, og tidligere vedtatte budsjettrammer holder ikke.

 


Været

Torsdag 8.12 kl. 06.15 var det klarvær og 0 grader ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Snødybden er ca. 20 cm.

  • Værstasjonen på Søbekkseter

  • Her finner du værmelding for de kommende dagene.

  • Her finner du langtidsvarslet for Tubba.

  • Her finner du informasjon om brøyting og strøing.


Vedtok å bygge Sør-Aurdalhallen

 

Tirsdag vedtok kommunestyret med 21 mot 4 stemmer å beholde svømmehall og idrettshall som opprinnelig foreslått, (25 m x 45 m) og ingen endring av skolearealet.

 

 


 

Kraftig kritikk av Hedalen.no fra kommunestyrets talerstol

 

 – Jeg er ikke ukjent med å kommunisere med media. Men det må ikke skje på en slik måte at det forrykker kommunikasjonen med formannskapet og kommunestyret, sa rådmann Rydland.


 

Dette blir for drøyt!
 

Nettavisa har publisert hvordan den har kommunisert med administrasjonen, gruppeleder i SP og ordføreren ved flere anledninger.


 

Hedalen.no får kritikk

 

I siste formannskapsmøte tok rådmann Rydland ordet og kritiserte Hedalen.no. Jeg var ikke til stede på dette møtet. Seinere har det kommet mer kritikk gjennom e-poster, og jeg velger å offentliggjøre noe av korrespondansen jeg har hatt med rådmannen og sentrale politikere.


 

Tale ved prisutdelingen
Hilmar til Nils Ivar Grøv

 

Innsatspremien er som sagt lagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats nytter. Det er med stor ære Hedalen idrettslag vil utnevne Nils Ivar Grøv som årets Hilmar.


 

Amerikabrev 1929

Ja, det tar vel til at bli paa tid at sende nogle ord til Norge saa de faar høre fra os igjen. Det blir bare med utsættelse med at skrive, saa det blir en vane av det. Men da det er helst veiret og daarlige tider at snakke om naar man skriver saavel som det vanlige samtaleemne saa blir en næsten lei hele thema’et.

 

HUK

Juleavslutning hos Anne-Margrethe 9.12. kl. 18.00.

Lysfest på lørdag

 

Tradisjonen tro var både unge og eldre samlet til lysfest på Bautahaugen. I Liesstugua ble det servert kaffe og kaker. Utenfor ble det servert risengrynsgrøt med tilbehør. Lenger bort, mot bautaene, brant et bål livlig, og her kunne man meske seg med gløgg.

 

Turn/trampett-treninger

Det vil bli noen turn/trampett-treninger fremover for de som ønsker å være med på en fremvisning i gymsalen på 13. dagsbasaren. Det blir trening onsdag 14. og 21. desember, 1 trening i julen og siste trening onsdag 4. januar. Treningene starter kl.18.00 og er tenkt for barn i skolealder. Fint med tilbakemelding førstkommende onsdag hvem som blir med:) Hilsen Eirik Fossholm og Sigrid Bredesen-Fossholt, idrettsskolen HIL

Leite og Helland svarer

 

Hedalen.no har stilt ordfører Kåre Helland og formann-skapsmedlem Arne Leite to spørsmål.


To nye tilfelle av CWD

 

Meir enn 6000 hjortedyr er sjekka, og to nye tilfelle av sjukdommen skrantesjuke er i haust påvist på villrein i Nordfjella i Sogn og Fjordane. Miljødirektoratet opplyser at sjukdommen er dokumentert på til saman fem hjortedyr i Noreg.


 

Tall kan ikke tulles med
 

“SørAurdalhallen” har byggekostnader på 150 000 000 (150 mill.) Norge har ingen tradisjon på å bygge til en pris under kostnadsoverslaget.
 


Globalskolen er berga


I statsbud-sjettet kom regjeringa med framlegg om å leggje ned ordninga med kompletterande undervisning for norske barn i grunnskolepliktig alder i utlandet. I kveld vart det klart at Venstre og KrF hadde fått gjennomslag for kravet sitt om at ordninga skal vidareførast. Dette betyr at Globalskolen er berga.

 


 

Sør-Aurdalhallen:
Renter og avdrag kommer i tillegg

 

–Renter og avdrag (finanskostnader) er ikke med i FVD- kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold), opplyser rådmann Håkon Rydland.


 

Å snakke rett fra levra


Å kunne delta i en samfunnsdebatt og si hva en mener uten å bli straffet for det, har vært et ideal i vårt demokratiske samfunn lenge. En skulle kunne si hva en mente; overtro og gamle holdninger skulle kunne møte fakta og argumenter for og imot. På den måten skulle folket kunne bli utfordret og opplyst. Dette er de gamle idealer om ytringsfriheten.


 

 


Barneombudet lager film om inklu-derende klassemiljø

 

9. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole har hatt Barneombudet på besøk i tre dager. Hensikten var å filme klassen i deres skolehverdag. Klassen er valgt ut fordi den i en årrekke har jobbet systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø, og fordi Maren-Tine Kulterud går i klassen.

 

Bilder

Ønsker du bilder fra julemessa til Normisjon, tilbyr Erik Solhjell å sende slike. E-post: esolhje@online.no.

Julebutikk

Kjære hedølinger! Je får itte te å kåmmå på Lysfesten på Bautahaugen om lurdan, difør ber je alle som vil te julebutikk - og ein kaffekopp - i Aurdal prestegard neste helg! Sjå på plakaten! Beste helsing Anne Hilde, glasmakar.

 
KrF vil sikre norskopplæring på nett

- Det er viktig at norske barn som oppholder seg i utlandet får tilbud om norskundervisning på nett, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF.

Venstre vil ikke støtte lov mot å kaste mat

Dagen: Venstre vil gå imot en lov som gjør det forbudt for dagligvarebransjen å kaste mat. Dermed vil det varslede lovforslaget trolig heller ikke få flertall.


Malikas svar til frisøren som nektet å klippe henne:

Dagbladet:
- Du har stort mot. Bare du kunne bruke det så vi kan stå sammen om å holde Norge trygt.


Med disse terningene kan du oppdage demens tidligere

GJØVIK (NRK): Spillforskere ved NTNU Gjøvik har utviklet programvare og testopplegg som kan avdekke demens tidligere. Forskerne vil nå eksportere idéen.


Bærumsrektor harselerer med de verste henvendelsene fra foreldre

NRK
: Ungdomsskolerektor Bjørn Bolstad bruker bloggen sin til å publisere overdrevne spørsmål fra overbeskyttende foreldre i den norske skolen. – Ingenting skal være vondt eller vanskelig, sier Bolstad.


 
  


 
Redaktør:
Telefon:
E-post:
Arne Heimestøl
0047 915 13 528
redaksjonen@hedalen.no