E-post: redaksjonen@hedalen.no 

Veger i Hedalen, Vidalen og Vassfaret

Dølavegen går fra Hedalen stavkirke til Fledda. Den er 7 km og har flere stikkveger til hyttefelt, blant annet Fleddavegen og Busufjellvegen.

Teinvassåsvegen: Denne 31 km lange bomvegen går fra Hedalen (like ved Søbekksetervegen) til Nesbyen (Trytetjern). Den driftes av Nesbyen–Hedalen Veglag og er vinteråpen.
   
   

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no