Noen turforslag i Vassfaret og Vidalen

Følgende turbeskrivelse er hentet fra:

Thommessen/Skogheim/Kuyper. 1992. Turguide fra Vassfaret i sør til Jotunheimen i nord. Valdres Forlag. (Gjengitt med tillatelse fra forfatter.Bildene er hentet fra Hedalen.no)


ISBN: 8275620171
Forlag: Valdres forlag
Utgitt: 1992
Pris: 198kr (i bokhandel)

Kort om boka
Valdresfjella er et av Norges flotteste og mest varierte turområder. Fra det sagnomsuste Vassfaret - bjørnens rike - i sør til Jotunheimen i nord, blir hele 86 fjelltopper presentert i tekst og fargebilder, med instruktive kart for atkomsten. I tillegg til turbeskrivelsene er det flettet inn interessante rammer om Valdresdalførets spennende topografi, navnenes opprinnelse og mye annet kulturstoff.
 

Vassfaret

Vassfaret  - som opprinnelig het Hedalsvassfaret – er for de fleste friluftsfolk selve symbolet på villmark og urørt natur. Gjort kjent gjennom bøkene til Mikkjel Fønhus, Edvard Elsrud og  Nils Viker.  

Vassfaret.  I. K. AaserudVassfaret betyr ganske enkelt et far, et dalføre, et juv der det renner vatn. Tar du en titt på kartet, vil du se at vatna, store som små, ligger på rekke og rad nedover det buede dalføret. I dag er det ingen fastboende lenger i Vassfaret, men i forrige århundre var det så mange som tolv plasser som gav grunnlag for fast bosetning.

 I Vassfaret er det to landskapsvernområder på henholdsvis 200 km2 og 42 km2. I tillegg er det ni mindre naturreservater. 

Øvre Grunntjern

Adkomst.

Fra nord: 6 km lang bomveg fra nord inn til Strøsdammen, med snaue tre km fortsettelse sørover mot Suluvatnet. Fra Strøsdammen og nedover er veien stengt.  

Fra øst: 17,5 km inn til Nevlingsdammen. I Senere tid er det bygget veg fra Nevlingsdammen forbi Vassfarplassen og opp til Øvre Grunntjern. Videre går det en steinete skogsbilveg til sørenden av Suluvatnet. Fra Nevlingen og innover er veien stengt. 

Toppturer sommer

 

Sæterknatten: 1137 m.o.h

a)      Fra Søbekkseter ( ca 5 km bomveg inn fra vegen Hedalen – Nesbyen): Fin rundtur først sørover mot Svartvikfjellet og Surtind. Fra Surtind flott utsikt i alle retninger. I nord ses Bygdin/ Gjendefjell og Besshøi. Videre i lett terreng sørøstover mot Sæterknatten. Til slutt nordover mot stien som fører over Trevasskolla tilbake til Søbekkseter. Ca 4 timer. Sti/ stiløst

b)      Fra Nevlingsdammen ( følg Vassfarvegen17,5 km): Fin rundtur først på sti eller skogsbilveg til Vassfarplasen. Videre i stigende terreng opp til Fjellvatnet (like før hytta ved oset ligger det en våpencontainer fra krigens dager). I lett terreng nordover til topps på Surtind. Sørøstover til Sæterknatten. Nedtur via Fjellhytta, Hansesprang og Bjørke til bilvegen. 5-6 timer. Sti/ stiløst.

c)      Lettest adkomst: Følg Vassfarvegen ca 10 km. Sti følges bratt opp via Hangen og til topps. Ca 1,5 time opp. 

Fra Sæterknatten med utsikt til Vassfaret og Bogen

Surtind: 1094 m.o.h.

a)      Fra Søbekkseter på god sti sørover i lett høyfjellsterreng over Svartvikfjellet til topps på Surtind. Ca 1 time opp.

b)      Rundtur med fortsettelse over Sæterknatten ( se Sæterknatten rute a.).

c)      Fra Nevlingsdammen i Vassfaret ( se Sæterknatten rute b.). Ca 2,5 timer fra Nevlingsdammen via Vassfarplassen og til topps på Surtind. 

Slafjellet: 1091 m.o.h.

a)      Fra Søbekkseter på sti sørvestover mot Slasætra (kort opp til Slakollen). Videre på sti, først i bjørkeskog, senere i åpent lende til topps på Slafjellet. Alle tre toppene i dette området: Sæterknatten, Surtind og Slafjellet har mye den samme utsikten, som må karakteriseres som meget vid. Fra Slafjellet videre til Oset av Fjellvatnet. På sti tilbake til Søbekkseter via Surtind og Svartvikfjellet. 4- 5 timer.

b)      Fra Reset ved vegen Hedalen – Nesbyen på 6 km bomveg til Strøsdammen. Parker her. På skogsbilveg snaue tre kilometer i retning  Suluvatnet. Vegen slutter  ca fem minutter gangtid fra vatnet. På østsida av Suluvatnet og videre sørover gjennom den flotteste delen av Vassfaret. Forbi Øvre og Nedre Grunntjern opp til Vassfarplassen, den gjæveste gården i Hele Vassfaret. På sti i stigende terreng opp mot oset av Fjellvatnet. Derfra i nordvestlig retning til topps på Slafjellet. Stien fortsetter mot Slasætra og ned til Strøsdammen. Det er i dag skogsbilveg fra Strøsdammen til Slasætra, men dette er selvfølgelig et dårlig alternativ! Hele rundturen er meget variert og anbefales kanskje som den fineste av disse turene. 5- 6 timer 

Ørneflag: 1243 m.o.h.

Sør-Aurdals høgeste punkt, 1243 moh.Den sørligste av Valdrestoppene og høgeste punkt i Sør Aurdal. Bomveg inn fra Hedalen (Vassfarvegen). Parker ved Bogbrua, på venstre side. Skogsbilveg 5 – 6 km opp til Storekrak koia. På sti opp på snaufjellet og litt forbi øststupet på Ørneflag.

Omtrent ved vannskillet forlates stien, og Ørneflag bestiges greit fra sør. Vid utsikt: Hardangerjøkulen, Hemsedalsfjella m/Skogshorn. I nord ses Bygdin/ Gjendefjell. I øst Synnfjell. Terrenget er lett og greit videre mot for eksempel Sørbølfjellet, 1284 m.o.h. Retur litt nordlig før en svinger ned mot stien og tilbake til Storekrak. 1,5 timer t/r fra Storekrak.

StorekrakkoiaEt annet interessant turmål når du er på Storekrak koia er å ta turen tre km i østlig retning til Midtodden. Her får du ikke bare flott utsikt ut over Vidalen og de nedre deler av Hedalen, men de mest interessante er snøbreene som ligger i det nordvendte og dype skardet. Noen bre i egentlig forstand er det ikke, men to standhaftige snøfelt som overlever de fleste somre. Gamle opptegnelser viser at Midtodden- breene lå der konstant og solide i hele det forrige århundret, men på grunn av varmere klima se siste tiårene, har breene måttet gi tapt utpå høsten. Rekorden for total bortsmelting skal være 25. september.  

Sandvasskollen: 965 m.o.h.

Fra Sandvasskollen med utsikt til VidalenDet går parallelle bilveger innover Vidalen. Etter ca. 10 km, på nivå med Goplerudhytta, tar det av en privatveg opp mot Sandvasskollen Vegen er åpen, men i dårlig forfatning. Vid utsikt fra toppen. Et interessant turalternativer å ta av fra nevnte veg ved Dugurdsflåen og gå i lett terreng nordøstover til Jøranfisen, 1127m.o.h. En ser ofte kongeørn og jaktfalk i dette området.  

Turforslag 

Strøsdammen – Nevlingsdammen / Rundturer fra Strøsdammen

a)      Mølla ved Nedre Grunntjern.  Foto:  I. K. AaserudPå sti langs vassdraget forbi Suluvatnet og de to Grunntjerna til Nevlingen og dammen. Enkleste og greieste tur. Benytter en bilvegene henholdsvis fra nord for Strøsdammen og nesten ned til Suluvatnet og den som går fra Nevlingsdammen inn til Øvre Grunntjern og videre til sørenden av Suluvatnet, vil en selvfølgelig spare mye tid, men en går glipp av idyllen langs elver og vatn. Antatt tid på sti: 5 timer. 

b)      StrøselvaFra Strøsdammen på vestsida av elva på veg til Trytetjernvelta. Videre sørover under Bringen (flere Bjørnehi mellom Arnebu og Bringen) og Olsonheimen, en av de mest kjente av de tolv Vassfarplassene. Våt etappe! Ta en titt på den gamle mølla, hvor folk fra Vassfarplassen malte kornet sitt, når du kommer til fossen mellom Øvre og Nedre Grunntjern. På sti eller skogsbilveg ned til Nevlingsdammen. Ca 6 timer. 

c)      Koie ved TrytetjernDet lengste turalternativet er på ca 8 timer. Som b) til Trytetjernvelta. Herfra opp i Feselskardet ( flere myrer). Navnet Fesel eller Fesal kommer av en større hule hvor en kunne huse feet. Kort opp til Bringen. Videre ned til Buvasselva og til Olsonheimen. Videre som alternativ b).  

Festningen, Norges mest berømte bjørnehi!

Det er funnet bjørnehi flere forskjellige steder i Vassfaret. Ved Bjørke ligger ett, og under fjelltoppen Bringen lengre inne i Vassfaret er det oppdaget flere hi. Men det flotteste av dem alle er Festningen, som ligger i den bratte nordsida av Sørbølfjellet. For å nå dit starter du ved Aurdalsdammen, ca 10 km inn lang Vassfarvegen, og går på bilvegen sør for fjorden til brua over Rauhåkenbekken. Følg denne oppover på høgre side. Oppe i åssida treffer du så en større steinurd. Etter litt klyving oppover i denne vil du finne det mest berømte bjørnehiet – etter å ha søkt en del fram og tilbake. Festningen er nemlig meget godt gjemt i terrenget. Ca 1 time fra Aurdalsdammen og opp til Festningen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |