Velkommen til Hedalen
natur- og kultursti!


Hedalen stavkirke


Brakadokka


Vedskålen ved Mølla


Gunnar Bergsrud


Stivandring


Låverose og gråtass i Haug
Stabbur i Lia


Saga i Haug


Saga inne


Hanserud


Gamlestua i Hanserud

Bra dimensjoner på sembrafurua i Hanserud


Fra sankthansvandring 2017

 


Mølla


Stien går mellom bygdas to store kulturminner, Hedalen stavkirke og Bautahaugen samlinger. Den er 5,5 km lang og følger stedvis den gamle kjerrevegen fra ca. 1840.

I begge ender, og ved "Kvenngrinda" nedenfor Lokalet, finner du denne velkomsttavla.

Langs stien er det satt opp informasjonstavler om kulturminner, plante- og dyreliv. Den går i variert terreng og har flere avstikkere opp til hovedvegen, fv 243. Fra hovedvegen er det i alt sju vegvisere med avstandsangivelse ned til kulturstien.


Eksempel på informasjonstavle.

Hedalen stavkirke

Bautahaugen

Mølla
Mye dugnadsarbeid er lagt ned for å gjøre stien klar og kulturminnene presentable.

Gamle veger

Gamle navn og boplasser

Kølhus

Jernutvinning i Hedalen

Fra arbeidet med stien

Åpning av stien

Brosjyre

Til slutt tar vi med Hedalsvisa av Edvard Elsrud.

Der Ringerike slutter og Valdres nyst har bynt.
Det ligg ei lita bygd med no'n kvite fjell te pynt
Som ruger høgt mot vest.
Den bygda heiter Hedal'n, der trivs je aller best.

I sør der daler møtes er Vassfar-elva stor.
Ho kjem frå djupe skoger - der bjønn og hulder bor.
Og nord frå fjellets port,
syng Fossbrøtt-elva godslig, slekk som ho støtt har gjort.

Den bygda ho er gammal, med sagn frå svunnen tid,
Om bjønn som under alteret i kjørka hadde hi.
Om svartedauens pest,
da bamsen sjøl var menighet og organist og prest.

Og bonden braut opp jorda i Hedal'ns bratte hell,
Men retta oppatt ryggen i seine såmmårskveld.
Han såg det grodde godt
rundt værslitt tømmer-stuggu - hans eige, vesle slott.

Det rauta oppi fjella, og bjøller let i li,
der seterjenten lokka mot kveld ved Olsok-tid.
Dom ysta ost og prim,
te hausten farva Busufjell, og vølla låg med rim.

I vinterkvite skoger, langs myr og dalen trong,
frå sleamei det suste, frå øksehøgg det sång.
Om stokken han var tong,
så gav han og litt tyngde i helvtom peing-pong.

Nå nærmer vi oss slutten, men ennå var det meir:
om brøtningsliv i elvesus, mens fugger'n bygde reir.
Og dunkel Jonsok-natt,
da Bogfjells-breer skinte - lik bortgjømt Vidals-skatt.

Te fjerne land og byer drog mang ein hedøl ut,
men lengta dit dom leikte som jente og som gut,
te Fledda og te snø'n,
te Bautahaug og setertrø, og fiskevak i Strø'n.

Ja, det var Hedals-visa, nå er det slutt på ho.
Men bygda lever videre, de unge setter bo.
Je si som følk gjør flest:
det fins så mange steller, men Hedal'n er nå best!

 
 

Sist oppdatert: 08.05.2018 20:42