E-post: redaksjonen@hedalen.no 

Lag og foreninger

På disse sidene presenterer vi lag og foreninger i Hedalen. Bygda har et rikt kulturliv. Dugnadsånda er i høy grad levende. Dette gjør det mulig å holde oppe aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper.

NB! Hedalen.no bygges nå på nytt, og den nye publiseringsløsningen heter WordPress. Etter hvert som nye sider kommer på plass, lenkes disse opp nedenfor. Sidene kommer da opp i ny arkfane.

Det står igjen en del justeringer på flere sider. Det er likevel en fordel å bruke de nye, for da slipper vi å oppdatere de gamle. Redaktøren

Stiftelsen Bautahaugen samlinger

Bautahaugens Venner

Hedalen idrettslag

Hedalen Røde Kors

Hedalen Ungdomslag

Hedalen Musikkorps

Hedalen Løypelag

Hedalen Misjonsforening

Ildjarnstad 4H

Hedalsfjella

Hedalen Kunst- og Husflidslag

Salto

Hedalen skytterlag

Hedalen jeger- og fiskeforening

Hedalen bygdeutvalg

Hedalen helselag

Hedalen Skoles Venner

Sør-Aurdal Historielag

Foreningen Hedalen kulturforum Brunbakklia og Skolehagen velforening Hedalsheimens venner
Hedalen menighet HUK    


Fra "Jula er for alle" 2014


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no