Hedalen idrettslag

Idrettens verdier er fellesskap, glede, helse og ærlighet.

E-post: taxi@hedalen.no

 

Hedalen Idrettslag har i over 100 år vært en aktiv organisasjon for idrettsaktiviteter som det har vært interesse for i bygda vår. Slagordet vårt er mestring, glede og allsidighet.

Hedalen Idrettslag skal være til for medlemmer og brukere. Kom derfor med innspill til ideer, kommentarer og konstruktiv kritikk! Ta kontakt med ett av styremedlemmene. Det er slik vi kan bli bedre. Gjennom dugnadsinnsats blir anleggene holdt i bruksmessig stand, og ingen ting gleder mer enn at de brukes.

  • Her kan du lese HIL sine retningslinjer for trafikksikkerhet.

Et idrettsanlegg for alle og medlemskontingent 2019

MEDLEMSKONTINGENT HIL 2019
KONTONR. 2073 07 00513 eller Vipps 11 466

Familie, inkludert barn inntil 19 år kr 1 200,-

Enkeltmedlem kr 700,-
Støttemedlem kr 400,-
Frivillig gave kr  
   
Betalingsfrist 01.04.2019  

Det er viktig å huske at kontingenten gjelder som forsikring. Alle som deltar aktivt, må derfor betale kontingent. Familiemedlemskap inkluderer barn inntil 19 år. Medlemskap inkluderer aktivitetskontingent for alle aktiviteter i idrettslaget.

Hedalen idrettslag ønsker alle velkommen til å benytte seg av anlegget. Anlegget byr på et bredt utvalg av aktivitetsmuligheter for folk i alle aldre, og vi setter stor pris på å se at anlegget er i bruk.


Noen aktiviteter som kan nevnes er; ski, skøyter, aking og hopp på vinteren og fotball, sykling, volleyball, padling i Vassfaret eller skating i en asfaltert skøytebane på sommeren. Mulighetene er mange. Det er bare fantasien som stopper deg.

Det ligger en stor arbeidsinnsats bak for å kunne vise frem anlegget slik det fremstår per i dag, og det jobbes kontinuerlig både sommer og vinter for å holde det best mulig ved like. Noen ganger ser du resultatet av arbeidet som blir lagt ned, som f.eks. et flott nytt klubbhus, men mange dugnadstimer blir også lagt ned i arbeid som man kanskje ikke tenker over at er gjort.

Vi bestrebes oss til det ytterste for å legge til rette for deg ved å lage skispor, brøyte skøytebane, klippe og merke gressbane, og det snekres og males i tillegg til organisering av aktiviteter, slik at det for deg bare er å spenne på seg skia, ta på seg skøytene eller knyte fotballskoa.

Planen fremover er å ta vare på det vi har, men vi skal også tenke nytt. Neste store prosjekt er å skifte ut stolper og lys i hele lysløypa, og selv om mange bruker mange timer av sin fritid til å jobbe på dugnad for idrettslaget, så koster det også mye å drifte og holde anlegget ved like. Medlemskontingenten er en viktig inntektskilde for å kunne fortsette det gode arbeidet til det beste for deg og meg.

HIL setter derfor stor pris på all støtte laget får, så selv om du kanskje ikke deltar aktivt i en eller annen idrettsgren, er vi takknemlig om du vil være med å bidra til at vi kan fortsette det gode arbeidet i fremtiden.

Alle er velkomne til å benytte anleggene våre ved skolen og løypa på Jevnlismyra. Støtt HIL med grasrotandel via Norsk Tipping!


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no