Sist oppdatert: 13.02.2020 19:42

Pussa opp overgangsleilighet på dugnad

  ARNE HEIMESTØL

Torsdag var det snorklipping og formell overtakelse av leiligheten som Hedalsheimens Venner har pusset opp i første etasje på den gamle delen av Hedalsheimen bo- og servicesenter.


Solveig Lie, Arvid Skogstad og Rune Fremgaard er klare til å gå inn i leiligheten

Vegger, dører og tak har fått tre strøk med maling. Det er dessuten kjøpt inn og montert inventar og utstyr for 40 000 kr. Husmorlaget har i tillegg skaffet en flott lampe.

Foreningen Hedalsheimens Venner har som formål å skape trivsel på Hedalsheimen bo- og servicesenter. – Vi håper med dette prosjektet at de som trenger et opphold på Hedalsheimen, vil få det så fint som mulig, sa Solveig Lie, styreleder i venneforeningen.


Nyoppussa leilighet med store vinduer og vakker utsikt til Hedalsfjella og skolen

Finansiering

– Prosjektet har vært gjennomført i godt samarbeid med vaktmester og teknisk etat, sa Lie . – Foreningen har hatt sine inntekter først og fremst gjennom den årlige basaren, minnegaver og gaver fra sponsorer. Hedalen husmorlag bidro med 2 000 kr til inventar i dette prosjektet.

Start på mer arbeid

– Dette er et utrolig flott tiltak, sa fagleder Rune Fremgaard da han på vegne av kommunen hadde overtatt den nyoppussede leiligheten.

– Kommunen vil selv i løpet av dette kalenderåret utføre vedlikeholdsarbeider i den eldste delen av Hedalsheimen. Tre trange leiligheter skal bygges om til to, og nytt utstyr og inventar tilpasset brukere skal på plass.

Venteliste

Avdelingsleder Bodil Øyhus Pihl opplyste at det er venteliste for å få plass på bo- og servicesenteret. – Dette er ikke til hinder for at flere kan søke om plass.


Fine skinnmøbler er kjøpt inn


Ansatte var også invitert til å være med på overtakelsen