Vassfaret

Landskap av historie

"Her ligger et stykke norsk natur som en skal fare vidt over landet /or å finne maken til." Mikkjel Fønhus

Vassfaret og Vidalen er skog og fjelldaler mellom Hallingdal og Valdres, typiske for det indre Østland.


Aurdalsfjorden fra Hansesprang. Foto: Kjell Ivar Vestrom

Området har i mange hundre år vært nyttet til skog og jordbruk, beite, jakt, fiske og friluftsliv. Funn viser at det har vært virksomhet i Vassfaret siden før Svartedauden (1349).

Det var fast bosetting fra midten av 1700 - tallet til 1921. Rundt 20–30 setre har vært i bruk, og det fins rester etter 12 gårdsbruk og boplasser.

Bjørke, Vassfarplassen og Olsonheimen er de best kjente. Skogsdrift har pågått i mer enn 300 år. Noe egentlig villmarksområde er Vassfaret og Vidalen derfor ikke.

Til natur og folk i Vassfaret og Vidalen er det knyttet mange historier og sagn. Forfatterne Mikkjel Fønhus, Per Hohle og Edvard Elsrud har hentet litterære motiverra Vassfaret og Vidalen.

 


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no