Landskap - historie

Verneverdier

Naturvernområdene

Vernereglene

Kulturvernplanen

Kart over området 

Adkomst - forvaltning

Bjørn i Hedalen?

Kilder og lenker

 

 

 

 

 

 

 

 


Landskap av historie

"Her ligger et stykke norsk natur som en skal fare vidt over landet /or å finne maken til."  Mikkjel Fønhus

Vassfaret og Vidalen er skog og fjelldaler mellom Hallingdal og Valdres, typiske for det indre Østland.


Aurdalsfjorden fra Hansesprang- Foto: Kjell Ivar Vestrom

Området har i mange hundre år vært nyttet til skog og jordbruk, beite, jakt, fiske og friluftsliv. Funn viser at det har vært virksomhet i Vassfaret siden før Svartedauden (1349). 

Foto:  Arne G. PDet var fast bosetting fra midten av 1700 - tallet til 1921. Rundt 20 - 30 setre har vært i bruk, og det fins rester etter 12 gårdsbruk og boplasser. 

Bjørke, Vassfarplassen og Olsonheimen er de best kjente. Skogsdrift har pågått i mer enn 300 år. Noe egentlig villmarksområde er Vassfaret og Vidalen derfor ikke.

Til natur og folk i Vassfaret og Vidalen er det knyttet mange historier og sagn. Forfatterne Mikkjel Fønhus, Per Hohle og Edvard Elsrud har hentet litterære motiver fra Vassfaret og Vidalen.
 


Nettsideansvar: |  Arne Heimestøl |