Dialekta vår 

Prater du hedalsdialekt?

Det er et faktum at mange som vokser opp i dag, bruker svært lite av den dialekta som de fleste prata for bare et par tiår siden. Ord og uttrykk som for de middelaldrende er helt vanlige, er ukjente for de unge.

En verdifull del av kulturarven vår er dermed i ferd med å gå tapt. Vi som fortsatt bruker dialekta, bør bidra til at den ikke blir glemt.

Undertegnede har i flere år samla ord og uttrykk. Det begynte med at en studiering i Hedalen husmorlag hadde bygdehistorie som emne. I 1998 gav de ut et lite hefte med dialektord. 

Interessa for ordlista har vært stor, og nå kommer hefte nr. 2. Lista er enkel og uten ambisjoner om å være verken uttømmende eller fylle faglige krav. Det er ikke sikkkert at alle orda er spesielle for Hedalen. Det som er det viktigste for oss er at de har vært brukt her og er ukjente for de fleste unge i dag.

 

Hedalen i mars 2001 

Borghild Hagen Bolstad,  Kjellaug Kjensrud,  Målfrid Nordby,

 Inger Stensrud,  Sigrid Haugen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |