Bautahaugen samlinger

Historikk
 

Bautahaugen samlinger ble grunnlagt i 1902 med formål å være et samlingssted for bygda. Dette var i en tid med sterk trang til å bli et fritt land ettersom Norge fortsatt var i union med Sverige. 

Her ble det fra første stund, som del i frihetsprosessen, holdt stevner og arrangementer av ulike slag. Et lite område som bestod av selve haugen, ble gitt av daværende eiere av Nordre Brager. 

Det ble reist en minnestein over avdøde hedøler som var med i krigen under Slesvig Holstein i 1808–1814. 

Gjennom over hundre år har Bautahaugen vært naturlig samlingsplass for 17. mai–feiring, stevner, møter og spel. 

Bautahaugen har ca. 20 mål kulturlandskap med små åkerlapper, rydningsrøyser og gamle tun. Den første kjerrevegen gjennom Hedalen fra ca. 1835 går gjennom kulturlandskapet. Bautahaugen Samlinger  viser historie fra det sagnomsuste Vassfaret og fjellene der omkring. 

Bok om Bautahaugen
I 2002 kom boka Bautahaugen 1902–2002, samlingssted i Hedalen gjennom 100 år, ut. Boka er skrevet av Eldor Bråthen. Den har 145 sider og en mengde bilder.

Bautahaugens historie er også Hedalens historie, og boka gir mye verdifull dokumentasjon av bygdas utvikling.
 


Ved minnesteinen til Sør-Aurdals første utvandrer til Amerika, Gul Guttormsen Ildjarnstadhaugen


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no