Sist oppdatert: 13.02.2018 07:53

20180212 Har hedalen.no en agenda?

 

SOLVEIG LIE

Agendaen til redaksjonen Hedalen.no ble omtalt i brev til redaksjonen og gjengitt av redaksjonen på Hedalen.no den 11.02.2018. Det ble skrevet at agendaen er "særdeles ødeleggende for vår kommune". Her må det nesten være minst én feil.

I skriftlig form spørres det fire spørsmål, og i skriftlig form svares det.
Alle som leser hedalen.no, kan lese spørsmålene og alle kan lese svarene.
Vinklingen på spørsmålene var klare og viste at spørsmålsstilleren hadde satt seg inn i problemstillingen.

Spørsmålene gjaldt bygget Fossvang.

Om bygget er egnet til videre bruk, om hvordan det vil ta seg ut ved siden av en nytt bygg, om det vil bli opp-pusset, om hvor hjemmel for inngåelsen av ny avtale var, om kommunen kan trekke seg fra en anbudsinvitasjon og om hvordan man kan bruke midlene til andre formål enn det som allerede kanskje var vedtatt.

Å gi andre en agenda kan skape mistenkeliggjøring. Mange bruker det som bevisst politikk. Men Sør Aurdal kommune er heller "særdeles" heldig i å ha i hvert fall én hjemmeside som evner å spørre konkrete spørsmål og som i tillegg gjengir svarene uten at noen journalist "tolker" svarene for oss.

På den måten kommer fagkunnskap og kompetanse fram fra svareren og på den måten bevares tilliten mellom svareren og leseren. Den norske modellen er jo å bygge tillit.
Solveiglie1@gmail.com
971 14 530