Sist oppdatert: 19.05.2017 06:29

Bryter kommunen og kommunerevi-sjonen loven?

  – Revisjonssjef Åge Sandsengen sendte mandag ut e-post til pressen med sensitive opplysninger om to tidligere ledere i Sør-Aurdal kommune, skrev Kommunal Rapport torsdag.

Bakgrunnen for utsendelsen er et tredsiders oppslag lørdag 6. mai i "Valdres" om at tidligere rådmann Erland Odden og tjenesteleder Lene Grimsrud forlot jobbene sine etter gransking av rykter, samt lederen avisa fulgte opp med. Kommunal Rapport har også laget eget oppslag på saken, delvis basert på det "Valdres" skrev.

Grenser for innsyn
Kommunal Rapport bad om innsyn i granskingsrapporten, og fikk det etter at Odden og Grimsrud hadde gitt samtykke til offentliggjøring av den. I erklæringene skriver de at samtykket til offentliggjøring gjelder rapporten «Vurderinger etter forespørsel fra ordfører», datert 8. desember 2015. Sandsengen mener at når taushetsplikten knyttet til rapporten nå er opphevet, så er øvrige opplysninger i saken også offentlige.

Straffbart brudd på taushetsplikt?
Her blir Sandsengen kraftig imøtegått av advokat Kristian Brandt ved Advokatfirmaet Hjort DA. – Samtykke til opphevelse av taushetsplikten skal tolkes strengt. Opplysningene kan bare brukes så langt samtykket rekker, sier Brandt, som er ekspert på forvaltningsrett, offentlighet og taushetsplikt. Han har tidligere arbeidet ved Statsministerens kontor og hos Sivilombudsmannen. –
Brudd på taushetsplikten er alvorlig, og kan etter omstendighetene være straffbart.  

Ikke relevant for rapporten
– Min vurdering er at de personlige opplysningene som Sandsengen har distribuert til flere utenforstående, ikke har noe med rapporten å gjøre, sier Odden i en kommentar til Kommunal Rapport.

Støtter Sandsengen
Henvendelsen Sandsengen har sendt til pressen, skjedde i samråd med Reidar Schlytter, leder i kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune. Torsdag kveld tok vi kontakt med utvalgslederen.

Bryter kommunen og kommunerevisjonen norsk lov for å få fram sin sak, Schlytter?

– Det er media som hausser opp saken, og jeg må spørre meg om det er gjort for å ta revisjonen og kontrollutvalget. Jeg mener alt må komme fram for å stoppe det som nå skjer, sier Schlytter. – Hvordan kan man ellers få stoppet det? Det kontrollutvalget og kommunerevisjonen har gjort i denne saken, er vi pålagt å gjøre. Men det er veldig synd hvis dere skriver om dette, sier Schlytter.