tPublisert:  31.07.05

 

 

Et utvandrerminne på Bautahaugen

SIGRID HAUGEN

Mikkel A. Lie, f. 1852, utvandra til Amerika i 1881. I et brev til sin bror Anders heime på søre Lie i 1920-åra skriver han bl.a.:

”Kjere Broder.
Jeg ser af Elling Gopleruds Skrivelse, at der kommer daglig nye Ting til Bautahaugen saa der er et helt lidet Museum der og af den Grund drager en Mængde Tilskuere. Da jeg læste dette, tenkte jeg ogsaa paa at bringe noget paa Bautahaugen, nemlig disse Jndianeres Buepile. Jeg har dessverre ingen Tradition at sende med dem, andet end de er udskudt mod en vis Gjenstand af Jndianere, Amerikas urindvaanere. Jeg har funnet 2 paa mit Land og de andre har jeg fundet paa Marken andetsteds. Jeg skulde ønske de blev beskuet. Du Broder faa paatage dig at give dem en Plads der.”

I Liessstuggua har pilene fått sin naturlige plass.

Les mer fra den rikholdige samlingen av Amerikabrev på søre Lie her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |