tPublisert:  22.07.05

 

 

Det historiske hjørnet

SIGRID HAUGEN

Dette bildet er fra søndagsskolen på Venneheimen i 1946.  Det er tatt av  Margit Nielsen, søndagsskolelæreren. Hun var gift med Reidar Nielsen, prest i Hedalen fra krigens slutt og til ca. 1960.

(Se bildet nederst på sida.)

1. Helga Berit Sørlie
2. Gunn Grøv (Nordby)
3. Kristine Grøv
4. Ukjent
5. Maria Øverby (Bakke)
6. Arne H. Grøv
7. Bjørg Aaby
8. Asbjørn Jensrud
9. Oddny Moum (Damsgaard)
10. Arvid Huset
11. Gunvor Haugen (Heiene)
12. Gunnar H. Storruste
13. Magnar Gjørud
14. Inger Gran (Fossholt)
15. Kari Halldis Lia Brenden
16. Margit Skinningsrud (Sæterdal)
17. Ragnar Lia
18. Gunvor Jensrud (Åsengen)
19. Karine Dokken (Slettebråten)
20. Karen Ingeborg Haugen (Hoftun)
21. Kjellaug Aud Dokken (Haugland)
22. Inger Margrete Huset (Bakke)
23. Ida Marie Dokken (Uhlen)
24. Ingrid Grønhaug (Alfredsen)
25. Astrid Huset (Bjerke)
26. Kari Øverby (Brynjulvsrud)
27. Gudrun Huset (Nysæter)
28. Arne Gjørud
29. Kjellaug Ruste (Aaslie)
30. Signy Huset (Langødegård)
31. Nils Harald Huset

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |